chỉ HOÀN TIềN CHO NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU

 • Phần mềm không đúng theo tư vấn trong vòng 3 ngày sử dụng đầu..
 • Phần mềm không đúng theo mô tả trong vòng 3 ngày sử dụng đầu..
 • Phần mềm bị lỗi không xử lý được trong vòng 3 ngày sử dụng đầu.

Còn lại những trường hợp khác chúng tôi không có nghĩa vụ phải hoàn tiền cho quý khách khi đã đạt thỏa thuận giữa 2 bên!

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mua nhầm hoặc chưa tìm hiểu kỹ trước khi mua!

XỬ LÝ YÊU CẦU HOÀN TIỀN

TÙY THEO TÌNH TRẠNG, HOÀN TỐI ĐA 75%/ giá tiền gốc!

QUY TRÌNH XỬ LÝ YÊU CẦU HOÀN TIỀN

Quy trình xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền của khách hàng bao gồm các bước sau:

 1. Khách hàng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của MMO SOFTWARE để yêu cầu trả hàng và hoàn tiền khi đáp ứng đủ Điều kiện trả hàng và hoàn tiền của chúng tôi.
 2. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Mua Chung Tool tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng.
 3. Thời gian xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền: Trong vòng 07 ngày (trừ các ngày lễ, Tết)  kể từ khi nhận được yêu cầu của Khách hàng.

Chúng tôi luôn xem xét từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của MMO SOFTWARE.

những quy định về khóa tài khoản – ngừng hỗ trợ.

 • Bình luận, bôi xấu, không đúng sự thật về MMO SOFTWARE.
 • Crack tool của MMO SOFTWARE.
 • Sử dụng bất kỳ sản phẩm tool crack nào của MMO SOFTWARE sẽ bị chúng tôi ngừng hỗ trợ và ko cần phải báo cáo ly do.
 • Xúc phạm nhân viên tư vấn, quấy rồi đời tư.
 • Quấy rối, dùng acc clone phá rối fanpage và khách hàng của MMO SOFTWARE.