Nguyên nhân không tìm thấy file hosts trên windows

Lỗi Windows không có file hosts là một lỗi xảy ra khi hệ điều hành Windows không thể tìm thấy tệp hosts. Tệp hosts là một tệp văn bản đơn giản chứa các bản ghi ánh xạ tên miền (domain name) sang địa chỉ IP. Khi máy tính của bạn cố gắng kết nối với một trang web, nó sẽ kiểm tra tệp hosts để xem có bất kỳ bản ghi nào cho tên miền đó hay không. Nếu có, máy tính sẽ sử dụng địa chỉ IP được chỉ định trong tệp hosts để kết nối với trang web.

Một số phần mềm sẽ báo lỗi nếu trên hệ thống không có file hosts.
Một số phần mềm sẽ báo lỗi nếu trên hệ thống không có file hosts.

Có một số nguyên nhân có thể gây ra lỗi Windows không có file hosts, bao gồm:

  • Tệp hosts bị xóa hoặc bị hỏng.
  • Tệp hosts bị đặt ở chế độ chỉ đọc.
  • Tệp hosts có thuộc tính bảo mật không cho phép bạn truy cập hoặc chỉnh sửa nó.

Để khắc phục lỗi Windows không có file hosts, bạn có thể thử các bước sau:

  1. Kiểm tra xem tệp hosts có tồn tại hay không. Bạn có thể tìm thấy tệp hosts theo đường dẫn sau:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Nếu tệp hosts không tồn tại, bạn có thể tạo một tệp mới với tên “hosts” và mở tệp đó bằng Notepad.

  1. Kiểm tra xem tệp hosts có bị đặt ở chế độ chỉ đọc hay không. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp chuột phải vào tệp hosts và chọn “Thuộc tính”. Trong cửa sổ “Thuộc tính”, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm “Chỉ đọc” bị bỏ chọn.

  2. Kiểm tra xem bạn có quyền truy cập vào tệp hosts hay không. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp chuột phải vào tệp hosts và chọn “Quyền”. Trong cửa sổ “Quyền”, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền “Đọc và ghi” đối với tệp.

Nếu bạn đã thử các bước trên mà vẫn không thể khắc phục lỗi Windows không có file hosts, bạn có thể thử đặt lại tệp hosts về mặc định. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở Notepad.
  2. Nhập văn bản sau vào Notepad:
127.0.0.1 localhost
  1. Lưu tệp với tên “hosts” vào đường dẫn sau:
C:\Windows\System32\drivers\etc\
  1. Khởi động lại máy tính của bạn.

Sau khi khởi động lại máy tính, tệp hosts sẽ được đặt lại về mặc định.

Hiện tại trang website đã hoàn thiện tính năng thanh toán tool qua tài khoản ngân hàng và ví MOMO, quý khách hàng cần mua tool có thể thanh toán trực tiếp qua website. Chúng tôi sẽ gọi điện setup ngay khi nhận được đơn hàng của bạn!
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

X